Menu Zamknij

EDUKACJA

 • Szkoła Doktorska w dyscyplinie Ekonomia i Finanse – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2019 – obecnie)
  Przedmiot badań w ramach przygotowywanej dysertacji: Polityka na rzecz transformacji energetycznej w obszarze rozwoju technologii wodorowych i ogniw paliwowych w sektorze energetycznym i transportu. 
 • Studia podyplomowe z Data Science w zastosowaniach biznesowych – Uniwersytet Warszawski (2021 – obecnie)
  Specjalizacja: Data Science z wykorzystaniem języka programowania oraz środowiska GNU R.
 • Studia magisterskie z Ekonomii z Biznesowym Indywidualnym Programem Studiów (BIPS) – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2017 – 2019)
  Specjalizacja: Analityk rynku. Temat pracy magisterskiej: Kształtowanie rozwoju polskiej gospodarki do roku 2020 w świetle założeń nowej ekonomii strukturalnej.
 • Studia podyplomowe w ramach Akademii Młodych Dyplomatów – Europejska Akademia Dyplomacji (2018)
  Specjalizacja: Dyplomacja gospodarcza i organizacje międzynarodowe.
 • Studia licencjackie z Ekonomii – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2014 – 2017)
  Specjalizacja: Analityk rynku. Temat pracy licencjackiej: Kształtowanie rozwoju lokalnego przy użyciu narzędzi polityki fiskalnej na podstawie studium przypadku Miasta Oława.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Ewaluacja polityki na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej i ochrony środowiska w USA, UE, Japonii i Chinach z zastosowaniem podejścia ekonometrycznego i metody studium przypadku w zakresie transformacji energetycznej. Studia stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy krajami Azji i Pacyfiku oraz rola regionalnych umów handlowych. Polityka klastrowa i rozwój klastrów innowacyjnych w zakresie technologii energetycznych, w tym szczególnie technologii wodorowych i ogniw paliwowych.

DOŚWIADCZENIE BADAWCZE

Realizacja działań badawczych jako goszczący doktorant:

 • w ramach stypendium Fulbright-Schuman na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (USA) (sierpień 2022 – obecnie),
 • w ramach programu PROM Narodowej Agencji Wymiany akademickiej na Uniwersytecie Kyushu (Japonia) (maj 2022),
 • w ramach uczelnianego programu INTEREKON na Technische Universität Dresden (Niemcy) (kwiecień 2022),

Kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych przez uczelniany Program INTEREKON (program Young Researcher Grant) oraz w ramach grantu wewnętrznego na Wydziale Ekonomii i Finansów UEW (2020-2022).

Asystent w projektach badawczych prowadzonych w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Centrum Badań Azji i Pacyfiku.

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (jako doktorant od 2019 r., a także asystent badawczo-dydaktyczny od 2022 r.):
prowadzenie ćwiczeń z Biznesu międzynarodowego, Międzynarodowych stosunków gospodarczych i Global resourcingu w biznesie międzynarodowym, a także asystowanie promotorowi doktoratu w prowadzeniu wykładów.

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych (gościnie w semestrze zimowym 2021/2022):
prowadzenie ćwiczeń z Environmental Economics (w j. angielskim) i Konkurencyjności międzynarodowej gospodarki.

STYPENDIA I WYRÓŻNIENIA

 • Stypendium Fulbright-Schuman Award 2022/2023 (sierpień 2022-styczeń 2023) – współfinansowane przez Belgijsko-Luksembursko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Komisję Europejską na prowadzenie półrocznych badań pod kierunkiem prof. Davida G. Victora, dyrektora Center for Global Transformation na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (USA).
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) (maj 2022) – stypendysta Programu PROM – udzielone finansowanie umożliwiło prowadzenie badań pilotażowych na Uniwersytecie Kyushu (Japonia) w International Institute for Carbon Neutral Energy Research (I2CNER) w celu opracowania przyszłych badań dotyczących ewaluacji rozwoju klastrów technologii wodorowych i ogniw paliwowych w prefekturze Fukuoka i Yamanashi.
 • TopMinds 2021 – przyjęcie do udziału (w drodze konkursu) w ogólnopolskim, rocznym programie mentoringowym dla doktorantów połączonym z warsztatami i szkoleniami organizowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Stowarzyszenie Top500 Innovators. Mentorka akademicka: prof. dr hab. Beata Bochorodycz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Członek International Association for Energy Economics (IAEE) (2021 – obecnie).
 • European Institute for Advanced Studies in Management (Bruksela, Belgia) – przyjęcie do udziału (w drodze konkursu) w dwóch międzynarodowych, pięciotygodniowych seminariach doktoranckich na temat: (1) generowania innowacyjnych koncepcji badawczych (w 2021 r.), oraz (2) nowych nurtów i kierunków badań w biznesie międzynarodowym (w 2022 r.).
 • Konrad Adenauer Stiftung i Fundacja im. Kazimierza Puławskiego (2016) – zdobywca jednego z czterech stypendiów przyznanych w danym roku na realizację kształcenia na studiach podyplomowych w Europejskiej Akademii Dyplomacji.

GRANTY BADAWCZE

Grant wewnętrzny na Wydziale Ekonomii i Finansów (UE Wrocław) (2021)
„Grawitacyjny model handlu towarami związanymi z energią wiatrową i słoneczną w regionie Azji i Pacyfiku, z uwzględnieniem roli regionalnych umów handlowych i krajowych polityk transformacji energetycznej”. Badania we współpracy z BIOSTAT Sp. z o.o.. Wartość projektu: 6 235,00 zł.


Grant dla Młodych Naukowców (Young Researcher Grant) – Program INTEREKON (UE Wrocław) (2020)
„Wpływ chińskiej polityki energetycznej na rozwój energetyki wiatrowej – podejście ekonometryczne.” Badania we współpracy z BIOSTAT Sp. z o.o., Wartość projektu: 17 335,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ AKADEMICKA

Członek Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2019 – obecnie). 
Przedstawiciel społeczności doktorantów UEW konsultujący i prezentujący władzom uczelni i Radzie oczekiwania doktorantów zakresie poprawy funkcjonowania Szkoły Doktorskiej.

Koordynator i sekretarz Konferencji o Przyszłości Europy, współorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Komisję Europejską (kwiecień 2022).

Członek Rektorskiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą (2021-obecnie).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Asystent badawczo-dydaktyczny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2022-obecnie)
Pełnoetatowy asystent badawczy i nauczyciel akademicki wyłoniony w konkursie Młodzi Naukowych 2022 na UEW. Doktorant został zatrudniony w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych do lutego 2024.

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu
Specjalista ds. Komunikacji (2018 – 2019)
Inicjator i organizator warsztatów i wykładów na temat struktury i funkcjonowania Unii Europejskiej.
Organizator konferencji naukowych, koncertów i debat z udziałem wysokich rangą urzędników UE na temat bieżących polityk i wyzwań stojących przed Wspólnotą. Udzielał wywiadów stacjom radiowym i telewizyjnym oraz moderował debatę publiczną w Domu Europy we Wrocławiu.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego (2013 – 2020)
Koordynator projektów młodzieżowych, lider, organizator warsztatów i konferencji. Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku i  przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej. W ostatnich latach pełnił funkcję honorowego radnego MSWD.

Młodzieżowa Sieć Regionów (YRN) w ramach  Zgromadzenia Regionów Europy (AER) (2014 – 2019).
Delegat dolnośląskiej młodzieży i lider międzynarodowych projektów, a także przewodniczący Komisji Przedsiębiorczości i Życia Zawodowego.

KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI BADAWCZE

 • Analiza ekonometryczna i statystyczna w profesjonalnym oprogramowaniu (Stata i Statistica).
 • Zbieranie danych pierwotnych i analiza danych wtórnych z różnych źródeł.
 • Przeprowadzanie wywiadów i ankiet.
 • Planowanie i koordynowanie działań w ramach projektów badawczych.
 • Prezentacje ustne i opracowywanie raportów podsumowujących prace badawcze.
 • Prowadzenie komunikacji i bieżącej dokumentacji projektowej.
 • Zarządzanie danymi badawczymi w ramach prowadzonych projektów.

REKOMENDACJE

Rekomendacje mogą zostać udzielone przez następujące osoby:

Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
Promotor i opiekun naukowy rozprawy doktorskiej
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
boguslawa.drelich-skulska@ue.wroc.pl

Prof. dr hab. Beata Bochorodycz
Mentorka w ramach programu TopMinds 2021
Katedra Orientalistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
beata.bochorodycz@amu.edu.pl

Dr Anna H. Jankowiak
Tutor w ramach programu BIPS i promotor pomocnicza rozprawy doktorskiej
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
anna.jankowiak@ue.wroc.pl

Skip to content