Menu Zamknij

WIZYTA STUDYJNA NA TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN - 25-28 KWIETNIA 2022

Moja pierwsza wizyta studyjna (wcześniejsze nie był możliwe lub zostały odwołane ze względu na restrykcje wynikające z pandemii COVID-19) miała na celu nawiązanie współpracy badawczej z zespołem prof. Dominika Mösta z Katedry Ekonomii Energetycznej w obszarze gospodarki wodorowej oraz opracowanie wieloletniego projektu badawczego ukierunkowanego na ewaluację polityk publicznych i strategii, które kształtowały rozwój i wdrażanie technologii wodorowych i ogniw paliwowych na poziomie regionalnym w niemieckim kraju związkowym Saksonia w ostatniej dekadzie, ze szczególnym uwzględnieniem struktur klastrowych i tzw. dolin wodorowych, czyli lokalnych łańcuchów wartości związanych z tymi technologiami.

Dodatkowo:

  • zweryfikowano potencjalną skuteczność zaproponowanych metod badawczych a także dostępność danych potrzebnych do konstrukcji modelu ekonometrycznego opartego o koncepcję modelu agentowego (ABM, ang. Agent-Based Model),
  • zidentyfikowano podmioty gospodarcze i instytucje publiczne, które należy uwzględnić przy prowadzeniu przyszłych prac badawczych w ramach studiów przypadków i indywidualnych wywiadów pogłębionych,
  • zaplanowano długoterminowy pobyt na stażu badawczym w roku akademickim 2023/2024.

Finansowanie uzyskano w ramach uczelnianego programu INTEREKON.

Brusilo Pawel TU Dresden
Brusilo TU Dresden
Skip to content