Menu Zamknij

TOPMINDS - MENTORING AKADEMICKI, WARSZTATY I SZKOLENIA

TopMinds to półroczny program mentoringowy dedykowany doktorantkom i doktorantom, a także  studentkom i studentom ostatnich lat studiów, w ramach którego uczestnicy mogą brać udział w regularnych warsztatach i szkoleniach, jak również rozwijać swoje kompetencje poprzez współpracę z wybranym mentorem. TopMinds jest unikalnym w skali kraju programem, współorganizowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Stowarzyszenie Top500 Innovators, dedykowanym młodym badaczkom i badaczom.

Program TopMinds był dla mnie niepowtarzalną szansą na zbudowanie interdyscyplinarnej mentoringowej relacji z prof. Beatą Bochorodycz. Gdy przyszedłem na pierwsze spotkanie z Beatą byłem dopiero na etapie planowania swoich pierwszych kroków w międzynarodowym środowisku naukowym, jednak brakowało mi kogoś z kim mógłbym podzielić się swoimi obawami, wątpliwościami i niezliczonymi pytaniami. W trakcie naszych cotygodniowych spotkań dyskutowaliśmy o blaskach i cieniach kariery naukowej, rozważaliśmy możliwe scenariusze internacjonalizacji moich badań już teraz i po doktoracie, a także wytyczaliśmy możliwe ścieżki jakimi powinienem stąpać jako młody badacz. Po niespełna 7 miesiącach, dzięki naszym regularnym spotkaniom przy kawie i pysznej japońskiej herbacie, mam jasno wytyczone cele zawodowe i naukowe, jak również wiem, jak mogę umiędzynarodowić moją pracę badawczą w przyszłości. Tym, za co jestem najbardziej wdzięczny Beacie, jest jej nieustanne wsparcie na każdym etapie przygotowania i złożenia aplikacji o zagraniczny staż badawczy, co stanowiło jeden celów naszego mentoringu. Pomimo oficjalnego zakończenia programu w dalszym ciągu utrzymujemy naszą relację, która jest dla mnie nieustannie źródłem inspiracji i motywacji do rozwoju naukowego.

ZDJĘCIA Z CZERWCOWEGO ZJAZDU WIEŃCZĄCEGO TOPMINDS 2021

Skip to content