Menu Zamknij

PIERWSZY GRANT BADAWCZY I MOŻLIWOŚĆ KIEROWANIA WŁASNYM PROJEKTEM BADAWCZYM

Konkurs Young Researcher Grant (w ramach uczelnianego programu INTEREKON) umożliwił mi kierowanie pierwszym projektem badawczym, w ramach którego wykorzystuję podejście ekonometryczne w badaniu zmian chińskiego sektora energetyki wiatrowej w kontekście stosowanych polityk na szczeblu centralnym. Problem badawczy tego projektu ma charakter teoretyczno-empiryczny i może być sformułowany w postaci syntetycznego pytania – Jaki wpływ na rozwój chińskiej energetyki wiatrowej miały instrumenty stosowane przez władze centralne ChRL w latach 2005-2019?

Projekt badawczy jest realizowany we współpracy z przedsiębiorstwem BIOSTAT sp. z o. o., który realizuje część projektu związaną z przeprowadzeniem analiz statystycznych. Chciałbym szczególnie podziękować dr. Andrzejowi Tomskiemu, którego bezbłędne kalkulacje, pełne zaangażowanie i kreatywność w rozwiązywaniu złożonych problemów naukowych umożliwiła realizację wielu zadań przewidzianych w projekcie. 

Szczegółowy opis zadań, celów i kolejnych etapów projektu opiszę po prezentacji wszystkich wyników i ukazaniu się planowanych publikacji. 

Łączna kwota dofinansowania to 17 335,00 PLN. Obecnie został ukończony etap realizacji wszystkich przewidzianych zadań merytorycznych. Przewidywany termin  publikacji wyników to pierwsza połowa 2022 r. 

Skip to content