Menu Zamknij

Z ogromną radością pragnę poinformować, że dziś obroniłem swoją rozprawę doktorską pt. Zielona polityka przemysłowa na rzecz powstania i rozwoju rynku pojazdów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi w amerykańskim stanie Kalifornia z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju.

🕐 Obrona odbyła się dnia 25 kwietnia, o godz. 13.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Rozprawa została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusławy Drelich-Skulskiej i dr Anny H. Jankowiak, prof. UEW jako wynik projektu badawczego zrealizowanego w ramach stypendium Fulbright-Schuman Award 2022/2023 na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego we współpracy badawczej z prof. Davidem G. Victorem i dr Ryanem Hanna.

▶ Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych wynikami moich badań do kontaktu. Z rozprawą doktorską i jej szczegółowym streszczeniem oraz trzema recenzjami można zapoznać się poprzez odnośniki zamieszczone poniżej:

Krótkie streszczenie

Rozprawa doktorska poświęcona jest ocenie wpływu zielonej polityki przemysłowej na powstanie i rozwój rynku pojazdów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV) w Kalifornii, z perspektywy założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju. Rozprawa doktorska stanowi syntezę rozważań na temat związku między ekonomią neoklasyczną, ekonomią środowiskową, a koncepcjami zrównoważonego rozwoju, podkreślając znaczenie dostosowania zielonej polityki przemysłowej do realizacji jej normatywnych postulatów. Przyjmując amerykański stan Kalifornia, jako studium przypadku, autor bada, jak wybrane instrumenty zielonej polityki przemysłowej wpłynęły na powstanie i rozwój rynku FCEV od 1990 do 2022 roku, wykorzystując do tego celu ilościowe i jakościowe metody badawcze, w tym analizę i konstrukcję logiczną, przegląd literatury oraz indywidualne wywiady strukturyzowane. Praca wykazuje, że zielona polityka przemysłowa, poprzez swoje instrumenty, miała istotny wpływ na rozwój rynku FCEV w badanym stanie, co ma znaczenie zarówno dla teoretycznych założeń ekonomii zrównoważonego rozwoju, jak i dla praktycznych implikacji w obszarze zielonej polityki przemysłowej. Rozprawa ta dostarcza krytycznych spostrzeżeń i sugestii, mogących służyć jako podstawa dla przyszłych decyzji politycznych, nie tylko w Kalifornii, ale także w innych stanach i państwach dążących do zrównoważonego rozwoju w sektorze transportu. Rozprawa podkreśla znaczenie gospodarki wodorowej i wskazuje na pojazdy typu FCEV jako przyszłościowy kierunek rozwoju transportu, oferując przy tym modelowe założenia stosowania zielonej polityki przemysłowej.

Skip to content