Menu Zamknij

UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYM SEMINARIUM DOKTORANCKIM EIASM PT. „TWORZENIE ZNACZĄCYCH KONCEPCJI BADAWCZYCH DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW”

Znalezienie dobrych i kreatywnych pomysłów na badania jest wyzwaniem, któremu staram się sprostać od początku mojej kariery naukowej. W poszukiwania sposobów na stawianie odpowiednich pytań badawczych do mojego doktoratu istotnie pomogły mi narzędzia i techniki zaprezentowane na warsztacie zorganizowanym przez EIASM – European Institute for Advanced Studies in Management oraz Academic Creativity Labs.

Krótki opis celu spotkania

Każdy z 25 uczestników miał (w ramach konwersatoriów, części szkoleniowej i indywidualnych konsultacji) opracować pięć szczegółowych koncepcji badań, które będą wpisywać się w obszar badawczy dysertacji. Dodatkowo, seminaria miały na celu poznanie i ćwiczenie w praktyce sekwencji działań realizowanych w procesie doboru pomysłów na badania naukowe oraz sposobów opracowywania na ich podstawie koncepcji badawczych celem ich późniejszej realizacji w ramach rozprawy doktorskiej.

Ramowy program:
Do 26/10 – praca własna i wstępne konsultacje z prowadzącymi.
Następnie: cykl seminariów, każdorazowo: 9:00 – 17:00 warsztaty grupowe, ćwiczenia w 3-osobowych zespołach z prowadzącymi i indywidualna ocena postępów.

Tematy poszczególnych spotkań:
26/10 – Wprowadzenie i sposoby poszukiwania pomysłów na badania, sposoby analizy aktualnych trendów, lokalizowanie atrakcyjnych obszarów badawczych.
04/11 – Tworzenie i selekcja pomysłów badawczych, określanie i charakteryzowanie potrzeb „odbiorców wyników badań”.
12/11 – Ustalanie priorytetów w planowanych badaniach i techniki dot. formułowania koncepcji badawczych
18/11 – Narzędzia pomocne w pracy nad rozwijaniem i doprecyzowywaniem koncepcji badań naukowych
25/11 – Sposoby atrakcyjnego i treściwego prezentowania koncepcji badań, źródła finansowania badań + podsumowanie
Udział w seminarium pozwala uzyskać 4 punkty ECTS

EIASM Paweł Brusiło
Skip to content