Menu Zamknij

MODEL GRAWITACYJNY HANDLU PANELAMI FOTOWOLTAICZNYMI I TURBINAMI WIATROWYMI W REGIONIE AZJI I PACYFIKU

Region Azji i Pacyfiku jest obszarem, w którym następują dynamiczne procesy integracyjne mające istotny i stymulujący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy oraz wielkość przepływów handlowych pomiędzy tymi państwami. Coraz więcej państw w tym regionie intensyfikuje działania na rzecz transformacji energetycznej w stronę produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – szczególnie z energii słonecznej i wiatrowej. Proces transformacji energetycznej wymaga rozbudowy elektrowni wiatrowych i słonecznych w tych krajach, co przekłada się na wzrost zapotrzebowania na towary tj. panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe. Państwa Azji i Pacyfiku (szczególnie Chiny i państwa zrzeszone w ASEANie) należą do czołówki światowych liderów w produkcji i eksporcie tych towarów.

Problem realizowanego projektu badawczego może być sformułowany w postaci pytania – Jaka była siła oddziaływania czynników związanych z procesem integracji ekonomicznej i polityką transformacji energetycznej w regionie Azji i Pacyfiku na wielkość przepływów handlowych między tymi krajami (uwzględniając towary powiązane z produkcją energii elektrycznej z energii słonecznej i wiatrowej latach 2005-2019)?

Rozwiązanie wskazanego problemu badawczego pozwoli na zbadanie i ocenę wpływu poszczególnych czynników na przedmiot badań szczególnie w kontekście ostatnich działań zmierzających do pogłębienia integracji ekonomicznej w tym regionie, czego przykładem może być nowo podpisane Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (RCEP) oraz działania w obszarze już funkcjonujących ugrupowań tj. Partnerstwo Transpacyficzne i ASEAN. Badanie rozwoju dotychczasowych i prognozowanie przyszłych relacji gospodarczych w tym regionie (szczególnie w obszarze tak strategicznym jak sektor energetyki odnawialnej) jest także istotne z perspektywy głównych partnerów handlowych państw Azji i Pacyfiku do których należy zaliczyć państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Projekt badawczy jest realizowany we współpracy z przedsiębiorstwem BIOSTAT sp. z o. o., który realizuje część projektu związaną z przeprowadzeniem analiz statystycznych. Szczegółowy opis zadań, celów i kolejnych etapów projektu opiszę po prezentacji wszystkich wyników i ukazaniu się planowanych publikacji. 

Łączna wartość grantu otrzymanego do Wydziału Ekonomii i Finansów UEW w ramach grantu wewnętrznego to 6 235,00 zł. Obecnie projekt jest na etapie realizacji zadań badawczych. Przewidywany termin  publikacji wyników to druga połowa 2022 r. 

Skip to content