Menu Zamknij

UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYM SEMINARIUM DOKTORANCKIM EIASM – INTERNATIONAL BUSINESS: THEORIES, METHODS AND TOPICS.

Seminarium miało na celu przekazanie uczestnikom zaawansowanej wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów prowadzenia badań w biznesie międzynarodowym, w tym szczególnie teorii, metod, tematów i obszarów badań w tej dziedzinie. Ostatecznym celem było rozwinięcie umiejętności identyfikowania luk badawczych na poczet przyszłych badań. Kurs był podzielony na dwie części. Pierwsza część skupiała się na różnych perspektywach i aspektach teoretycznych. W drugiej części omówione zostały najnowocześniejsze badania dotyczące konkretnych tematów i obszarów w biznesie międzynarodowym. Udział w seminarium pozwolił uzyskać 5 punktów ECTS. Seminarium było współorganizowane przez EIASM – European Institute for Advanced Studies in Management, a także Copenhagen Business School.

Paweł Brusiło EIASM

Ramowy program obejmował
Do 24 stycznia – praca własna i wstępne konsultacje z prowadzącymi.
Następnie: cykl seminariów, każdego dnia: 9:00 – 17:00 oraz dodatkowo praca własna wraz z konsultacjami z prowadzącymi.
Tematy poszczególnych spotkań:

 • 24 stycznia:
  • Why and how companies became multinationals,
  • Internalization theory
 • 25 stycznia:
  • Behavioral perspectives on international business
  • Multilevel theories and models in International business
 • 26 stycznia
  • Dynamics and flexibility of foreign operation modes
  • International human resource management
 • 27 stycznia
  • Knowledge transfer across borders
  • International business and knowledge protection
 • 28 stycznia
  • Nonmarket strategies in international business 
  • Backlash against globalization
Skip to content