Menu Zamknij
Pawel Brusilo Fulbright-Schuman Award

Otrzymanie stypendium Fulbright-Schuman Award 2022/2023 było przełomowym wydarzeniem w moim życiu naukowym! Dzięki temu stypendium mogłem rozpocząć badania empiryczne na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego pod kierunkiem prof. Davida G. Victora, kierownika Center for Global Transformation oraz Deep Decarbonization Initiative. Goszczący ośrodek badawczy należy do światowej czołówki instytucji zajmujących się kształtowaniem strategii na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, co stanowiło idealne miejsce do prowadzenia prac badawczych w ramach realizowanego stażu, a także zdobywanie nowych kompetencji badawczo-dydaktycznych. Celem stażu badawczego była ocena wpływu polityk i strategii na rzecz powstania i rozwoju rynku pojazdów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi (ang. fuel cell electric vehicles) w tym stanie w latach 1990-2022.

Realizacja nagrodzonej koncepcji badań (a tym samym koncepcji dysertacji), doprowadziła do sfomułowania szeregu rekomendacji dla władz regionalnych i centralnych w obszarze kształtowania polityk przemysłowych we wskazanym obszarze. Rekomendacje były przedmiotem pogłębionych konsultacji z decydentami na szczeblu unijnym (Komisja Europejska – maj 2023), a także krajowym w Polsce (MKiŚ – czerwiec 2023). Warto podkreślić, że celem badań w Kalifornii, a także konsultacji merytorycznych z przedstawicielami władz publicznych była ostateczna prezentacja zaleceń dla władz regionalnych, w tym szczególnie dla regionów tj. Dolny Śląsk, które prezentują duży potencjał i zainteresowanie dla realizacji regionalnej transformacji energetycznej poprzez, m.in., wspieranie rozwoju i wdrażanie technologii wodorowych i ogniw paliwowych w regionalnych sektorach transportu. Cel ten udało się zrealizować w przygotowywanej dysertacji, a także poprzez dołączenie do Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

Program Fulbright-Schuman od ponad 30 lat oferuje stypendia dla doktorantów i pracowników naukowych na realizację projektów badawczych dotyczących polityk i obszarów działania Unii Europejskiej we wszystkich dyscyplinach naukowych lub stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską. Stypendium jest finansowane przez Departament Stanu USA oraz Komisję Europejską. W ramach Programu Fulbright-Schuman 2022/2023 przyznano tylko 11 stypendiów (w kategorii dedykowanej doktorantom i doktorantkom) ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

UROCZYSTE PRZYJĘCIE W AMBASADZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH W BRUKSELI (15 CZERWCA 2022 ROKU)

Jego Ekscelencja Ambasador USA Michael Adler zaprosił na uroczyste przyjęcie w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Brukseli wszystkich tegorocznych stypendystów nagrodzonych w ramach programu Fulbright-Schuman, a także amerykańskich stypendystów Fulbrighta, którzy przebywali w Belgii i Luksemburgu. Przyjęcie miało niezwykle podniosły charakter i stanowiło wyjątkową okazję do spotkania Premiera Belgii, Alexandra De Croo, przedstawicieli Komisji Fulbrighta w Brukseli, a także pozostałych stypendystów Fulbrighta z niemal wszystkich zakątków Europy. Jestem niezwykle wdzięczny, że właśnie w takich okolicznościach mogłem dołączyć do społeczności stypendystów Fulbrighta!

Źródło zdjęć: U.S. Embassy in Belgium.

SPOTKANIE INFORMACYJNE I SZKOLENIA PRZED WYJAZDEM W WARSZAWIE ZORGANIZOWANE PRZEZ POLSKO-AMERYKAŃSKĄ KOMISJĘ FULBRIGHTA (12 MAJA 2022)

Choć moje stypendium było koordynowane bezpośrednio przez Komisję Fulbrighta w Brukseli, to Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta w Warszawie zaprosiła mnie na wyjątkowe spotkanie informacyjne, połączone z integracją i cyklem szkoleń dla polskich stypendystów tego wyjątkowego programu wymiany akademickiej.

Całodniowe spotkanie było fenomenalnym sposobem na poznanie wielu wyjątkowych stypendystów i stypendystek Fulbrighta z całej Polski. Mieliśmy także okazję poznać zeszłorocznych stypendystów, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach i podzielili się wieloma cennymi wskazówkami. Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom i pracowniczkom Komisji Fulbrighta w Polsce za organizację tak wspaniałego wydarzenia!

Źródło zdjęcia: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

ZESPÓŁ BADAWCZY NA UNIWERSYTECIE KALIFORNIJSKIM W SAN DIEGO

Uniwersytet Kalifornijski w San Diego był wspaniałym miejscem do rozwoju naukowego, a także zaoferował mi wiele możliwości poznawania innych zagranicznych doktorantów i doświadczonych uczonych. Na co dzień pracowałem pod kierunkiem prof. Davida G. Victora wspólnie z pozostałymi badaczami z Center for Global Transformation. Szczególną pomoc i wsparcie merytoryczne okazał mi dr Ryan Hanna (widoczny na zdjęciu), z którym toczyłem niekończące się dyskusje w trakcie pracy i w przerwach lunchowych. W biurze pracowałem także z Emily Carlton i dr Danielą Faggiani Dias (również na zdjęciu), a także byłem wspierany organizacyjnie i administracyjnie przez Steve’a Carlsona. Dzięki moim mentorom i współpracownikom bez przeszkód zrealizowałem wszystkie zaplanowane cele badawcze i wróciłem z bagażem niezapomnianych doświadczeń i kompletem wyników badań do pracy doktorskiej.

Wystąpienie na World Fuel Cell Conference 2022 na UC Irvine

W ramach 2022 World Fuel Cell Conference na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine miałem niezwykły zaszczyt zaprezentować wstępne wyniki moich badań dotyczących ewaluacji działań podejmowanych szczególnie przez władze stanowe na rzecz rozwoju rynku FCEV w Kalifornii....

Warsztaty California Hydrogen Business Council w kalifornijskiej Dolinie Coachella

Udział w tym wyjątkowym branżowym wydarzeniu przyczynił się do tego, jak postrzegam możliwości rozwoju rynku dla pojazdów FCEV/FCEB, szczególnie w kontekście dekarbonizacji transportu publicznego…

Keynote speech na seminarium doktoranckim na UC Davis

Pod koniec stycznia 2023 miałem wyjątkową okazję osobiście uczestniczyć i zaprezentować wyniki mojego doktoranckiego projektu badawczego przed ekspertami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis…

Wystąpienie na 44. Międzynarodowej Konferencji International Association for Energy Economics w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej

Na początku lutego 2023 ponad pół tysiąca naukowców i ekspertów biznesowych zebrało się w Rijadzie, aby debatować nad „Ścieżkami do czystej, stabilnej i zrównoważonej przyszłości sektora energetycznego”…

Skip to content