Menu Zamknij

CZEŚĆ! ZAPRASZAM NA KONSULTACJE!

Jestem w pełni otwarty na dodatkowe konsultacje dla moich aktualnych i przyszłych studentów, którzy mogą swobodnie kontaktować się ze mną poprzez maile, MS Teams lub telefonicznie (szczegóły w zakładce „Kontakt”).

Stały termin konsultacji to czwartek godz. 8.00 – 9.30 (CET). Istnieje możliwość wyznaczenia indywidualnego terminu i godziny konsultacji po wcześniejszym kontakcie. W razie chęci spotkania na żywo zachęcam do wcześniejszego kontaktu w celu umówienia wizyty w moim gabinecie, który znajduje się w budynku B (mapa) w pokoju nr 107 (I piętro)

Jako początkujący nauczyciel akademicki staram się z pełną pasja i zaangażowaniem prowadzić zajęcia, których tematyka dotyka różnorodnych obszarów tj. biznes międzynarodowy, transformacja energetyczna, gospodarka wodorowa oraz ekonomia środowiskowa. Jestem także otwarty na prowadzenie zajęć z zarządzania i pracy projektowej, a także warsztatów dla licealistów na temat przedsiębiorczości.

Prowadzenie wykładów i ćwiczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest niesamowitą szansą na pracę z ambitnymi studentami, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i wspólnie ze mną realizują złożone projekty. 

Od 2021 mam przyjemność pracować wspólnie z dr Karoliną Łopacińską nad rozwojem i wdrażaniem innowacyjnego przedmiotu dedykowanego studentom kierunku International Business. Poprzez wykorzystanie zaawansowanego systemu opartego o koncepcję Virtual Reality (VR), przedmiot International Business Simulation Game pozwala naszym studentom na zupełnie nowe podejście do zarządzania procesem internacjonalizacji przedsiębiorstwa. 

Celem  gry  jest optymalizacja wewnętrznych procesów produkcyjno–logistycznych, opracowanie optymalnej  strategii eksportowej, a także rozwój polskiego przedsiębiorstwa produkującego panele fotowoltaiczne chcącego rozszerzyć swoją działalność o rynki zagraniczne tj. Chiny, USA, Niemcy, Indie, Brazylia.

Trzy przedsiębiorstwa rywalizują o pozyskanie jak największej liczby zapytań ofertowych oraz budowanie wizerunku i świadomości marki na wybranych rynkach zagranicznych. Pozwala im to na maksymalizację zysków, uzyskanie największego udziału w poszczególnych rynkach i osiągnięcie pozycji konkurencyjnej względem pozostałych graczy (przedsiębiorstw).

Jednocześnie, poprzez analizę zagranicznych rynków, strategiczne zarządzanie procesem produkcyjnymi sprzedaż w ramach realizowanych transakcji eksportowych, uczestnicy nabywają umiejętności antycypowania przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa w oparciu o przyjęte założenia strategii rozwoju firmy w środowisku międzynarodowym. Co więcej, uczestnicy w trakcie trwania symulacji są wystawiani na działanie nieprzewidzianych (losowych) zdarzeń, które wymagają od nich stosownej reakcji, w celu minimalizowania negatywnych skutków.

Proces doskonalenia symulacji trwał do końca lutego 2023, a w semestrze letnim 2022/2023 symulacja została wdrożona jako osobny przedmiot o nazwie International Business Simulation Game.

POZOSTAŁE AUTORSKIE PRZEDMIOTY PROWADZONE AKTUALNIE NA UEW

Transformacja Energetyczna w Biznesie Międzynarodowym

Transformacja energetyczna, będąca współcześnie wielowymiarowym procesem, który obejmuje wiele aspektów życia społeczno-gospodarczego, stawia szereg wyzwań dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Zajęcia dostarczą studentom wiedzy na temat źródeł i znaczenia transformacji energetycznej w gospodarce globalnej oraz roli wybranych instytucji, które w istotny sposób wyznaczają kierunki tego procesu. Uczestnicy kursu poznają kluczowe trendy i determinanty kształtujące ten proces z uwzględnieniem zróżnicowania geograficznego dynamiki tego procesu w wybranych regionach. Dodatkowo, studenci poznają wpływ transformacji energetycznej na wybrane obszary działalności przedsiębiorstw, w tym logistykę międzynarodową, finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, działalność produkcyjną oraz konkurencyjność międzynarodową i działania marketingowe. Kurs ten będzie poszerzony o przykłady przedsiębiorstw w wybranych branżach, które efektywnie wykorzystują szanse i antycypują zagrożenia związane z transformacją energetyczną w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Dyplomacja Gospodarcza

Celem kursu jest zapoznanie studentów z szeroko pojętą problematyką dyplomacji gospodarczej, w tym szczególnie z aktualnymi modelami organizacyjnymi, zadaniami i narzędziami służącymi jej realizacji. Co więcej, w ramach tego kursu, studenci poznają studia przypadków stosowania wybranych instrumentów dyplomacji gospodarczej, poznają specyfikę i rolę poszczególnych podmiotów związanych z realizacją dyplomacji gospodarczej, a także dokonają przeglądu czynników determinujących dobór poszczególnych narzędzi prowadzenia dyplomacji gospodarczej. Dodatkowo, studenci poznają wpływ działań w ramach dyplomacji gospodarczej w wymiarze makro-, mezo- i mikroekonomicznym. Prowadzone zajęcia dostarczą studentom wiedzy i umiejętności związanych z kształtowaniem, planowaniem i wdrażaniem działań stanowiących odpowiedź na aktualne wyzwania i kierunki dyplomacji gospodarczej Polski i Unii Europejskiej. W efekcie prowadzonego kursu, studenci podejmą próbę zaplanowania autorskiego przedsięwzięcia wpisującego się w założenia dyplomacji gospodarczej w wybranym kraju lub regionie.

Międzynarodowe Rynki Energii (w języku angielskim)

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom fundamentalnej wiedzy na temat funkcjonowania międzynarodowych rynków energii, szczególnie w kontekście korporacji transnarodowych i ich działalności na poszczególnych segmentach rynku. Zakres tego przedmiotu obejmuje tematy związane ze strukturami i modelami międzynarodowych rynków energii, analizą czynników wpływających na zewnętrzne i wewnętrzne środowisko funkcjonowania organizacji na wybranych krajowych rynkach energii, a także międzynarodowym handlem wiodących żródeł i nośników energii i współpracą w zakresie ponadnarodowych połączeń sieci elektroenergetycznych. Ponadto kurs oferuje studentom możliwość rozwijania umiejętności analizy rynku poprzez wprowadzenie różnych metod gromadzenia danych dotyczących rynku energii, ich przetwarzania i analizowania przy użyciu różnych technik statystycznych. Co więcej, kurs ten oferuje studentom możliwość poszerzenia wiedzy na temat kwestii ochrony środowiska, które wpływają i kształtują niektóre aspekty funkcjonowania międzynarodowych rynków energii. Podejmując ten kurs, studenci będą mogli opracować charakterystykę segmentów międzynarodowego rynku energii w oparciu o dowody z samodzielnie przeprowadzonych projektów, które są wynikiem tego kursu.

APRC Brusilo Brusiło Paweł
Skip to content