Menu Zamknij

STAŻ BADAWCZY I BADANIA PILOTAŻOWE NA KYUSHU UNIVERSITY (14 MAJA - 2 CZERWCA 2022)

Mój drugi zagraniczny wyjazd naukowy i tym samym pierwszy staż badawczy zakładał nawiązanie współpracy badawczej poprzez wspólne poprowadzenie badań pilotażowych z badaczami z International Institute for Carbon-Neutral Energy Research (I2CNER) na Kyushu University w południowej Japonii (prefektura Fukuoka). 

Głównym celem badawczym tychże badań była Ewaluacja wpływu polityk, strategii i działań władz prefekturalnych Fukuoki i Yamanashi na regionalną transformację energetyczną w sektorze energetycznym i transportu w kontekście technologii wodorowych i ogniw paliwowych. Opiekunem stażu był prof. Andrew Chapman, którego wiedza i doświadczenie umożliwiły mi realizację zakładanych zadań badawczych, w tym:

  • przegląd i analizę prefekturalnych polityk, strategii i działań na rzecz rozwoju klastrów i projektów infrastrukturalnych związanych z technologiami wodorowymi i ogniwami paliwowymi w latach 2000 – 2022,
  • studia przypadków struktur klastrowych i projektów infrastrukturalnych w prefekturze Fukuoka i Yamanashi, w tym: Kitakyushu Eco-Town, instytut badawczy HYDROGENIUS oraz inkubator przedsiębiorczości i centrum B+R International Research Center for Hydrogen Energy,
  • oraz konsultacje merytoryczne i metodologiczne dotyczące przyszłych wspólnych działań z badaczami i badaczkami na Kyushu University, a także z przedstawicielami instytucji publicznych i przedstawicielami lokalnych klastrów wodorowych (tj. Hy-Life Project i Yamanashi Fuel Cell Valley).

Jestem niezmiernie wdzięczny moim kolegom z biura, którzy mnie nieustannie wspierali w moich działaniach, w tym szczególnie Dr Tomoakiemu Nakaishi, pani Maki Warren oraz pani Takako Mochida.

W efekcie zrealizowanego stażu badawczego i wizyty rozpoznano lokalne ograniczenia i szanse, które mogą wpłynąć na realizację długoterminowego projektu badawczego (opisanego i złożonego jako koncepcja badawcza w ramach konkursu NCN PRELUDIUM w czerwcu 2022, która ma zapewnić długotrwałą współpracę z I2CNER).

Wizyta w Japonii była także okazją do wymiany kulturowej i czasem intensywnego odkrywania różnic kulturowych. Nieocenioną przewodniczką po Tokio (w trakcie jednodniowego pobytu w drodze do Yamanashi Fuel Cell Valley) była moja wspaniała mentorka akademicka z programu TopMinds prof. Beata Bochorodycz, która równolegle realizowała roczne stypendium Fundacji Japońskiej na National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) w Tokio. W trakcie pobytu w okolicy Yokohamy spotkałem się także z kolegą z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UEW, dr Szymonem Mazurkiem, którego doświadczenie z poprzednich pobytów w Japonii również pozwoliło lepiej poznać kontekst kulturowy prowadzonych badań. 

Skip to content