Menu Zamknij

ZATRUDNIENIE NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU W ROLI ASYSTENTA BADAWCZEGO - PEŁNOETATOWEGO PRACOWNIKA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO

APRC Brusilo

14 stycznia 2022 został rozstrzygnięty konkurs „Młodzi Naukowcy” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Z radością przyjąłem decyzję J.M. Rektora o zatrudnieniu na stanowisku asystenta badawczego od 15 lutego 2022 w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. 

To dla mnie wspaniała szansa na rozwój kompetencji badawczych w ramach kolejnych programów i konkursów, a także możliwość wzbogacenia doświadczenia dydaktycznego w związku z istotnym zwiększeniem liczby prowadzonych zajęć ze studentami. 

Rozpoczęcie kariery badawczo-dydaktycznej w roli asystenta badawczego w tak wspaniałym zespole to nie tylko wyróżnienie, ale także możliwość realizacji kolejnych, jeszcze bardziej odważnych wyzwań!

Skip to content