Menu Zamknij
Paweł Brusiło EIASM

Uczestnictwo w Międzynarodowym Seminarium Doktoranckim EIASM – International Business: Theories, Methods and Topics.

Seminarium miało na celu przekazanie uczestnikom zaawansowanej wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów prowadzenia badań w biznesie międzynarodowym, w tym szczególnie teorii, metod, tematów i obszarów badań w tej dziedzinie. Ostatecznym celem było rozwinięcie umiejętności identyfikowania luk badawczych na poczet przyszłych badań. Kurs był podzielony na dwie części. Pierwsza część skupiała się na różnych perspektywach i aspektach teoretycznych. W drugiej części omówione zostały najnowocześniejsze badania dotyczące konkretnych tematów i obszarów w biznesie międzynarodowym. Udział w seminarium pozwolił uzyskać 5 punktów ECTS. Seminarium było współorganizowane przez EIASM – European Institute for Advanced Studies in Management, a także Copenhagen Business School.

10 Konferencja Azja Pacyfik

Prezentacja na 10. Konferencji Azja-Pacyfik – Centrum Badań Azji i Pacyfiku UEW

Jako członek uczelnianego Centrum Badań Azji i Pacyfiku, miałem wspaniałą szansę na prezentację wyników swoich najnowszych badań. Po wielu miesiącach wydarzeń naukowych realizowanych w formie wirtualnej, czułem się niezmiernie podekscytowany możliwością uczestniczenia w konferencji hybrydowej, w trakcie której część wystąpień (w tym moje) zostało zrealizowane w uczelnianym studio nagraniowym w budynku InQube.

Skip to content