Menu Zamknij

WIZYTA STUDYJNA W PROMET-PLAST W GAJU OŁAWSKIM

W czwartek, dnia 11 stycznia 2024 roku, moi studenci Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz pozostali członkowie naszej społeczności akademickiej zainteresowani tematyką transformacji energetycznej mieli okazję odwiedzić przedsiębiorstwo Promet-Plast w Gaju Oławskim. Przygotowana przeze mnie wizyta studyjna umożliwiła uczestnikom zapoznanie się z wyjątkowymi w skali krajowej i europejskiej osiągnięciami tej firmy w obszarze transformacji energetycznej.

Paweł Brusiło - Promet-Plast

Przedsiębiorstwo Promet Plast znajduje się około 30 km od Wrocławia, a dzięki górującym nad horyzontem turbinom wiatrowym jest widoczne już z dalszej odległości. Na początku wizyty uczestnicy mogli poznać bogatą historię przedsiębiorstwa, która sięga 1982 roku. Obecnie, ta międzynarodowa firma, specjalizuje się w produkcji artykułów medycznych metodą wtryskiwania. W związku z oczekiwaniami krajowych i zagranicznych partnerów handlowych, Promet-Plast nieustannie dąży do istotnej redukcji śladu węglowego produkowanych wyrobów. Jest to możliwe dzięki intensywnej specjalizacji w obszarze zrównoważonego pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Tym, co szczególnie wyróżnia przedsiębiorstwo, jest wewnętrzna integracja systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybuowania i finalnego wykorzystywania energii. W tym celu Promet-Plast wdrożyło szereg zaawansowanych technologicznie rozwiązań charakteryzujących się niską lub zerową emisyjnością szkodliwych substancji z jednoczesną dbałością o realizację założeń gospodarowania zasobami w obiegu zamkniętym.

Zeroemisyjne hale produkcyjne, autonomiczne maszyny rolnicze i instalacje wodorowe

Czterogodzinna wizyta w Promet-Plast obejmowała szereg zróżnicowanych aktywności przygotowanych przez przedstawicieli przedsiębiorstwa. Na początku wizyty uczestnicy odwiedzili zeroemisyjne i w pełni zautomatyzowane hale produkcyjne. Studenci i pozostali uczestnicy wizyty mogli zobaczyć jak funkcjonują nowoczesne elektryczne wtryskarki, czy autonomiczne roboty, które umożliwiają produkcję rzeczonych wyrobów medycznych. Tuż obok hal produkcyjnych, uczestnicy wizyty mogli podziwiać rozległe instalacje hydro-fotowoltaiczne wzniesione sześć metrów ponad poziom gruntów rolnych. Opatentowana przez Promet-Plast technologia konstrukcji tych instalacji, określana jako „Agro-Hydro-Energy”, umożliwia pozyskiwanie energii słonecznej, zbieranie nadmiaru wody opadowej i jednoczesną uprawę roślin włóknistych potrzebnych do produkcji części wyrobów medycznych.

Co ciekawe, Promet-Plast przy uprawie roślin wykorzystuje zeroemisyjne autonomiczne maszyny rolnicze zasilane akumulatorami litowo-jonowymi i wodorowymi ogniwami paliwowymi. Następnym punktem wizyty studyjnej była demonstracja działania największego w Europie elektrolizera do produkcji czystego wodoru metodą elektrolizy wody, którego zainstalowana moc to aż 5 MW. Przedstawiciele przedsiębiorstwa szczegółowo omówili działanie tej niedawno uruchomionej instalacji wraz ze wskazaniem na znaczenie wodoru jako nośnika energii w wewnętrznie zintegrowanym systemie gospodarowania energią. Co ważne, już w 2025 roku, w Gaju Oławskim zostanie otwarta stacja tankowania wodoru dedykowana zarówno osobowym, jak i ciężarowym pojazdom zasilanym wodorowymi ogniwami paliwowymi!

Zwiedzanie wnętrza turbin wiatrowych i magazynów energii

Wizyta studyjna była także okazją do zwiedzenia wnętrz dwóch turbin wiatrowych o zainstalowanej mocy sięgającej aż 3 i 4 MW, które są jednymi z najwyższych w naszym kraju. Przedstawiciele przedsiębiorstwa zademonstrowali uczestnikom wizyty szereg systemów działających wewnątrz turbin, w tym gondole umożliwiające wjazd na szczyty masztów, a także inwertery i systemy nieustannie kontrolujące działanie turbin. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, uczestnicy wizyty mogli zobaczyć jak dynamicznie zmienia się ilość energii elektrycznej pozyskiwanej z wiatru. Wartości, obserwowane w czasie rzeczywistym, zbliżały się do maksymalnej zainstalowanych mocy przy jednoczesnym wskazaniu łącznej dotychczasowej ilości pozyskanej energii. Co ważne, przedstawiciele Promet-Plast omówili także jak w ich przypadku kształtuje się opłacalność tego typu instalacji i w jak krótkim czasie udało im się wygenerować znaczące zyski wynikające z integracji systemów pozyskujących energię wiatrową i ją magazynujących w imponujących instalacjach litowo-jonowych znajdujących się tuż obok.

Czy integracja instalacji OZE i magazynów energii może być opłacalna w przedsiębiorstwie produkcyjnym?

Kulminacyjnym punktem wizyty studyjnej były dwie prezentacje wygłoszone w sali konferencyjnej w głównej siedzibie Promet-Plast. Pierwszy zabrał głos Pan Andrzej Jeżewski, Prezes Promet-Plast, który omówił znaczenie i model funkcjonowania wewnętrznie zintegrowanych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji i wykorzystania energii pochodzącej wyłącznie z OZE. Tym samym uczestnicy wizyty mogli przekonać się, że przemyślane wdrażanie technologii OZE połączone z magazynami energii zarządzanymi przez zaawansowane algorytmy umożliwia stabilne i wysoce opłacalne działalnie takich systemów. Pan Jeżewski przedstawił także plany rozwojowe przedsiębiorstwa, które obejmują konstrukcję innowacyjnego kinetycznego magazynu energii o wysokości 212 metrów w oparciu w opatentowaną technologie opracowaną w wewnętrznym dziale badawczo-rozwojowym. Ostatecznie głos zabrał Pan Adam Wąsiewicz, Dyrektor Finansowy Promet-Plast, który szczegółowo omówił finansowe aspekty działania przedsiębiorstwa, w tym szczególnie przedstawił publiczne i prywatne źródła finansowania transformacji energetycznej, które umożliwiają przede wszystkim wdrażanie technologii wykorzystujących OZE.

Podsumowanie i podziękowania

Jestem niezmiernie wdzięczny, że Promet-Plast umożliwiło mi realizację tak zróżnicowanej i inspirującej wizyty studyjnej. Mam nadzieję, że moi studenci i inni członkowie społeczności akademickiej będą mieli w przyszłości okazję podejmować wspólne inicjatywy, które będą związane z upowszechnianiem wiedzy i dobrych praktyk w obszarze zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej. Wizyta w Promet-Plast była przeze mnie zainicjowana i przygotowana w ramach mojego autorskiego przedmiotu pt. „Transformacja Energetyczna w Biznesie Międzynarodowym”

Liczę, że wydarzenie to nie tylko dostarczyło uczestnikom cennych informacji na temat wdrażania nowoczesnych technologii opartych o OZE, ale również zainspirowało ich do dalszego zgłębiania wiedzy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej na przykładzie przedsiębiorstw produkcyjnych!

Źródło zdjęć: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (https://uew.pl/wizyta-studentow-w-promet-plast-w-gaju-olawskim/)

Skip to content