Menu Zamknij

„JEŻECH NA WODŌR!” – REGIONALNE FORUM ENERGETYCZNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

„Jeżech na wodōr!” (śl. Jestem na wodór!) – to hasło najlepiej podsumowuje Regionalne Forum Energetyczne Województwa Śląskiego zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Paweł Brusiło

Miałem zaszczyć wspierać organizację i przebieg tego wydarzenia, które zgromadziło przedstawicieli samorządu, nauki i biznesu! Jako członek Sieci Ekspertów Komisji Europejskiej – Team Europe Direct – moderowałem dwa panele dotyczące regionalnej współpracy na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej oraz perspektyw dla transportu wodorowego na Śląsku.

Forum było szansą, aby przekonać się, że wodór to już nie paliwo przyszłości, a codzienność w kolejnych miastach, tj. Rybnik, gdzie wodorowce wożą pasażerów komunikacji miejskiej, albo w Gaju Oławskim, gdzie powstaje trzecia stacja wodorowa w Polsce!

Uczestnicy Forum mogli przekonać się jak wygodnie (i cicho) podróżuje się tymi rybnickimi wodorowcami. Nie zabrakło też ARP E-Vehicles Sp. z o.o., którzy zaprezentowali swój model autobusu PILEAH2! W dyskusjach z zaproszonymi prelegentami i prelegentkami m.in., z Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenia Energii i Wodoru WKlaster, Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, VSB – Technical University of Ostrava oraz Śląsko-małopolskiej Doliny Wodorowej, mogliśmy wspólnie zastanowić się nad determinantami rozwoju gospodarki wodorowej, w tym upowszechnienia tego paliwa w transporcie, stąd serdecznie dziękuję za Państwa eksperckie głosy!

Bez wątpienia, w trakcie Forum mocno wybrzmiało to, że Unia Europejska istotnie przyczynia się do wodoryzacji transportu, czego przykładem jest unijna strategia wodorowa, a wraz z nią.:
Dyrektywa o Energii Odnawialnej (RED III) 
Normy emisji CO₂ dla samochodów osobowych i dostawczych 
– już wkrótce dostępna „Mapa drogowa dla dolin wodorowych”,
– lub rozporządzenie ws. infrastruktury paliw alternatywnych

Uczestnicy Forum mogli też otrzymać konkretne informacje na temat pozyskiwania środków od instytucji dysponującymi funduszami na dekarbonizację transportu, w tym NFOŚIGW w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”

Myślę, że na długo w pamięci pozostanie mi wystąpienie przedstawiciela SBB ENERGY S.A., który dokonał oceny możliwości rozwoju niskoemisyjnej infrastruktury wodorowej, na przykładzie inwestycji w Promet-Plast w Gaju Oławskim, wskazując krytyczne kierunki zmian, np., w obrębie regulacji prawnych.

Paweł Brusiło (3)

Na Forum nie zabrakło także zespołu ekspertów z Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE), którzy przedstawili modele dalszego rozwoju gospodarki wodorowej i zapotrzebowania na paliwo wodorowe w Polsce! Oby te pozytywne scenariusze spełniły się szybciej, niż się spodziewamy. Wierzę, że współpraca samorządu, nauki i biznesu w obszarze wodoryzacji i dekarbonizacji sektora transportu przyczyni się do osiągnięcia neutralności klimatycznej!

Paweł Brusiło (6)
Paweł Brusiło (7)
Skip to content