Menu Zamknij

UCZESTNICTWO W 18. EUROPEJSKIEJ KONFERENCJI IAEE NA BOCCONI UNIVERSITY (MEDIOLAN, WŁOCHY)

Cieszę się, że mogłem wziąć udział w 18. Europejskiej Konferencji IAEE na prestiżowym Bocconi University w Mediolanie. Podczas tej konferencji przedstawiłem wyniki moich badań na temat rozwoju rynku pojazdów elektrycznych zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV) w Kalifornii oraz wnioski, które mogą być cenne dla krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Pawel Brusilo Paweł Brusiło na Bocconi University

W kontekście działań na rzecz zmniejszenia emisji CO2, zwraca się uwagę na potrzebę dekarbonizacji sektora transportu, zwłaszcza przez wykorzystanie odnawialnego wodoru produkowanego z OZE. Taka zmiana wymaga modyfikacji polityk realizowanych przez poszczególne państwa na świecie, w tym także przez kraje członkowskie UE. Choć obecnie rynek samochodów elektrycznych zdominowany jest przez hybrydy (PHEV) oraz konwencjonalne samochody elektryczne (BEV), to pojazdy z ogniwami paliwowymi (FCEV) mają ogromny potencjał w zakresie dekarbonizacji transportu.

W moim badaniu zastosowałem metodę mieszana, opierając się na analizach statystycznych oraz indywidualnych wywiadach strukturyzowanych przeprowadzonych z 46 kluczowymi interesariuszami rynku FCEV w Kalifornii. Dzięki temu udało mi się zidentyfikować najskuteczniejsze narzędzia zielonej polityki przemysłowej, które wpłynęły na rozwój rynku FCEV w Kalifornii od 1990 do 2022 roku.

Niektóre z najważniejszych wniosków to:

  • utrzymanie neutralności technologicznej w obszarze kształtowania celów i założeń zielonej polityki przemysłowej jest kluczem do promowania innowacji w sektorze pojazdów zeroemisyjnych, w tym FCEV,
  • intensywny rozwój szeroko dostępnej infrastruktury do tankowania odnawialnego wodoru musi poprzedzać wprowadzanie instrumentów wspierających podaż i popyt na pojazdy typu FCEV,
  • oferowanie długoterminowego wsparcia dla producentów FCEV oraz operatorów stacji do tankowania pomaga przezwyciężyć tzw. „dolinę śmierci”,
  • zielone polityki przemysłowe powinny być skupione na promowaniu potencjału skalowalności FCEV, zwłaszcza w transporcie publicznym oraz średnich i ciężkich flotach pojazdów, co może dodatkowo napędzać wzrost rynku.

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, kraje członkowskie UE mogą stworzyć sprzyjające środowisko regulacyjne i wprowadzić nowe instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku FCEV, przyczyniając się tym samym do bardziej zrównoważonego transportu i bardziej niskoemisyjnej przyszłości tego sektora.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat mojego badania, zapraszam do kontaktu: pawel.brusilo@ue.wroc.pl.

Serdecznie dziękuję organizatorom konferencji za możliwość podzielenia się moimi badaniami i za inspirujące dyskusje z ekspertami z całej Europy!

Skip to content