Menu Zamknij

WYSTĄPIENIE NA WORLD FUEL CELL CONFERENCE 2022, CZYLI KILKA SŁÓW O POLITYCE NA RZECZ ROZWOJU RYNKU POJAZDÓW ZEROEMISYJNYCH TYPU FCEV W KALIFORNII.

Czy wodór może być paliwem przyszłości?

W mojej opinii zdecydowanie tak! Technologie wodorowe i ogniwa paliwowe mogą realnie wpłynąć na dynamikę przebiegu procesu transformacji sektora transportu w wielu regionach na świecie. W Kalifornii, od ponad 20 lat, władze stanowe i federalne działają wspólnie na rzecz rozwoju rynków pojazdów zeroemisyjnych. Szczególną rolę w tym procesie (wspieranym poprzez realizację kolejnych ambitnych strategii i projektów) pełnią działania na rzecz upowszechniania pojazdów zasilanych wodorem w ogniwach paliwowych.

W ramach tegorocznej World Fuel Cell Conference na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine miałem niezwykły zaszczyt zaprezentować wstępne wyniki moich badań dotyczących ewaluacji tychże działań podejmowanych szczególnie przez władze stanowe. Moje badania, z wykorzystaniem m. in. wywiadów strukturyzowanych, są realizowane w ramach nagrody Fulbright-Schuman we współpracy badawczej i pod kierunkiem prof. Davida G. Victora i Dr. Ryana Hanna. 

Mój udział w tym naukowym wydarzeniu był możliwy dzięki wsparciu prof. dr hab. Andrzeja Graczyka, Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jestem dumny, że mogłem reprezentować Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Uniwersytet Kalifornijski w San Diego na tym wyjątkowym wydarzeniu!

Pawel Brusilo
Skip to content