Menu Zamknij

PREZENTACJA BADAŃ NA TEMAT ROZWOJU SEKTORA ENERGETYCZNEGO AZJI I PACYFIKU W CZASACH KRYZYSU WYWOŁANEGO PANDEMIĄ COVID-19

Jako członek uczelnianego Centrum Badań Azji i Pacyfiku, miałem wspaniałą szansę na prezentację wyników swoich najnowszych badań. Po wielu miesiącach wydarzeń naukowych realizowanych w formie wirtualnej, czułem się niezmiernie podekscytowany możliwością uczestniczenia w konferencji hybrydowej, w trakcie której część wystąpień (w tym moje) zostało zrealizowane w uczelnianym studio nagraniowym w budynku InQube. 

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 miał poważny wpływ na sektory energetyczne gospodarek Azji i Pacyfiku. Lokalnie nakładane ograniczenia i globalne wyzwania wynikające z tego bezprecedensowego kryzysu gospodarczego miały  wielowymiarowy wpływ na podaż i popyt na energię w latach 2020-2021. Egzemplifikacją skutków pandemii COVID-19 są na przykład gwałtowne wahania cen paliw kopalnych (w tym ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla), ogólny spadek popytu na energię, przy jednocześnie wyższym popycie w sektorze mieszkaniowym, a także, co nie mniej ważne, ograniczenia w transporcie i mobilności. 

Moja prezentacja na 10. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Azja Pacyfik miała na celu przegląd i omówienie najważniejszych wyzwań, przed jakimi stanęły sektory energetyczne Azji i Pacyfiku w 2020-2021. Ponadto przedstawiłem niektóre z możliwości, które wynikają z pandemii COVID-19 w kontekście dekarbonizacji energetyki dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

Aby dowiedzieć się więcej o naszym Centrum Badań Azji i Pacyfiku zapraszamy na naszą stronę internetową: https://www.azja-pacyfik.edu.pl/

APRC Brusilo Pawel
Skip to content