Menu Zamknij

KONFERENCJA NAUKOWA APEEN2021 – TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

APEEN Brusilo

5. Międzynarodowa konferencja APEEN (20-21.01.2021) nt. transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju była  organizowana przez Portugalskie Stowarzyszenie Ekonomii Energetycznej pod patronatem CENSE i IAEE. Wystąpienie pt. „China harnesses the wind – Chinese policy towards wind power development from the new structural economics perspective” stanowiło okazję do intensywnej dyskusji z uczestnikami tego wydarzenia na temat transformacji chińskiego sektora energetyki wiatrowej w świetle założeń nowej ekonomii strukturalnej. 

Globalna transformacja energetyczna wymaga dekarbonizacji chińskiego sektora energetycznego, który jest obecnie na dobrej drodze do znacznego zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w kolejnych dekadach. Chińska polityka energetyczna i rozwojowa wobec OZE, a dokładnie energetyki wiatrowej, dynamicznie ewoluowała. Dążenie do zwiększania zainstalowanej mocy wiatrowej wpływa na różne aspekty sektora energetyki wiatrowej, w tym na wzrost innowacyjności, produkcję, eksport oraz zamówienia publiczne na budowę farm wiatrowych – zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Chińskie podejście do polityki rozwoju gospodarczego i przemysłowego można postrzegać przez pryzmat założeń nowej ekonomii strukturalnej. Z badań indeksu RCA wynika, że pomimo wysiłków władz chińskich i podjętych działań, sektor energetyki wiatrowej w Chinach nadal nie posiada ujawnionej przewagi komparatywnej.

Analiza polityki energetycznej i rozwojowej w transformacji energetycznej i rozwoju wybranych sektorów energetyki odnawialnej może być wykonana różnymi metodami, takimi jak przegląd literatury, desk research, analiza statystyczna i ekonometryczna – w szczególności analiza regresji i szeregów czasowych. Istotne jest zróżnicowanie źródeł danych przy gromadzeniu danych do badań – instytucje międzynarodowe i krajowe oferują szerokie bazy danych ze szczegółowymi wskaźnikami, które można wykorzystać do analizy.

Skip to content