Menu Zamknij

WYSTĄPIENIE NA 20. JUBILEUSZOWEJ KONFERENCJI WSPÓŁORGANIZOWANEJ PRZEZ INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 25 PAŹDZIERNIKA 2021

Inicjatywa Pasa i Drogi (BRI) jest jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych na świecie i szansą dla chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych na wzrost skali i ekspansję na nowe rynki. Od 2000 do 2019 roku branża ta stała się światowym liderem pod względem wydajności, eksportu, zatrudnienia i wdrażania innowacyjnych technologii. Zaprezentowane badanie miało na celu ocenę rozwoju chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych w latach 2000-2019 oraz identyfikację nowoczesnych wzorców handlowych i możliwości dla tej branży wraz z Inicjatywą Pasa i Szlaku, zwłaszcza w kontekście wewnątrzgałęziowych relacji handlowych.

Metody zastosowane w badaniu objęły analizę wskaźnika Grubela-Lloyda oraz wielkości eksportu netto, co pozwoliło na ocenę i rozpoznanie potencjalnych partnerów handlowych dla tej zaawansowanej technologicznie branży.

Badania wykazały, że chiński przemysł ogniw fotowoltaicznych przeszedł istotne zmiany w związku ze znaczącym interwencjonizmem państwa i realizacją założeń polityki transformacji energetycznej. Rozwój tej branży przełożył się na wzrost produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej z niespełna 1 mln MWh w 2000 roku do ponad 224 mln MWh w 2019 roku. Ponadto Malezja, Tajlandia i Republika Korei odpowiadały za 92,70% całkowitego importu ogniw fotowoltaicznych w 2019 roku wśród krajów BRI. Najwyższa wartość eksportu tej kategorii produktów związana była głównie z relacjami handlowymi z następującymi krajami BRI: Republiką Korei, Ukrainą, Pakistanem, Portugalią, Chile i RPA. Ponadto, na podstawie danych eksportowych z 2019 r., największy potencjał w handlu wewnątrzgałęziowym dla chińskiej fotowoltaiki reprezentowały Indonezja, Filipiny, Tajlandia, Republika Korei, Malezja, Czechy i Singapur.

Podsumowując, władze chińskie powinny przyspieszyć wzmocnienie infrastruktury transportowej i logistycznej (głównie szlaków morskich przez Morze Południowochińskie i Morze Jawajskie oraz infrastruktury śródlądowej). Poza tym analiza indeksu handlowego Grubela-Lloyda wskazuje na potencjał dwustronnej wymiany handlowej z niektórymi krajami UE, dlatego należy zacieśnić i pogłębić współpracę gospodarczo-handlową w eksporcie i imporcie ogniw fotowoltaicznych między Chinami a UE.

Moje badania, opracowane poprzez zastosowanie indeksu handlowego Grubela-Lloyda, przyczyniają się do lepszego zrozumienia potencjalnego dwustronnego handlu między Chinami a innymi krajami Inicjatywy Pasa i Szlaku w kontekście szybko rozwijającego się chińskiego przemysłu ogniw fotowoltaicznych.

Brusiło INE PAN
Skip to content